Zadov - Kobyla, lanovka

Fotka, Foto Zadov - Kobyla, lanovka