Lom Výkleky, foto: kdesekoupat.cz

Fotka, Foto Lom Výkleky, foto: kdesekoupat.cz